Innovatief en creatief

” Een professional met lef en vertrouwen die continu op zoek is naar de beste manier om zijn doelen te halen “

Ik geloof in organisaties die continue in beweging zijn. Waar mensen de ruimte krijgen om te leren, innoveren en samen te werken. En waar ze met veel plezier mooie resultaten neerzetten.

Als zelfstandig professional help ik organisaties en haar medewerkers meebewegen in de snel veranderende samenleving door hen slimme manieren van (samen)werken aan te leren. Met veel passie en plezier lever ik een bijdrage aan het verder vormgeven van medewerkers en hun dagelijkse werkzaamheden. Op die manier kunnen organisaties de verbinding met elkaar en hun omgeving in het algemeen, versterken.

Ik ben zelf ruim 20 jaar werkzaam geweest binnen de overheid en ben bekend met de spelregels. Als een van de pioniers van het concept Zelfstandig Publiek Professionals (ZZP) weet ik hoe het voornamelijk bij gemeentelijke organisaties aan toe gaat. Daardoor kan ik me uitstekend in elke organisatie inleven en weet ik perfect aan te sluiten bij de wensen en behoeften.

Op zoek naar andere verhoudingen met de samenleving

Met mijn diensten weet ik in te spelen op een aantal trends die steeds meer invloed hebben op de huidige manier van (samen)werken. Denk daarbij aan de netwerksamenleving, de digitalisering, de opkomst van smartphones en tablets en de jonge(re) generaties. Middels mijn werkzaamheden wil ik organisaties en hun medewerkers ervan bewust maken dat je continue op zoek moet naar nieuwe manieren van (samen)werken.

Met een stevige dosis creativiteit, lef en enthousiasme ga ik samen met organisaties op zoek gaan naar ideeën en oplossingen voor een beter resultaat.

Tijd voor een flexibele overheid

De snelle veranderingen in de maatschappij vergen wendbare overheden die daar op in kunnen spelen. Daarom help ik ook overheden en haar ambtenaren om kennis en talent optimaal te benutten, door het stimuleren van flexibele inzetbaarheid. Sinds 2013 ben ik een van de pioniers (van Noord-Brabant) van het concept Zelfstandig Publiek Professional die actief was voor andere organisaties. Vanaf augustus 2015 bundel ik mijn krachten met Ferdi Jansen en Frans Rewijk en werk ik samen onder de naam Publieke Ondernemers. Wij delen de ambitie om overheden en haar ambtenaren flexibel en ondernemend te maken en bouwen mede daarom aan een landelijk netwerk van Publieke Ondernemers.

Kijk voor ons aanbod op www.publiekeondernemers.nl

over-tamara

Leren door te doen!

Mijn motto is ‘gewoon doen’. Oftewel, ik ga niet van start met het opstellen van uitgebreide plannen, het inrichten van processen of het opdragen van taken. Ik onderscheid me met mijn diensten juist door te kijken wat past bij een organisatie. Ik doe dat door het in kaart brengen van uitdagingen door simpelweg uit te proberen wat werkt voor een organisatie en de medewerkers. Samen in ontwikkeling zijn, dat is mijn doel!